top of page

De Politie Amsterdam

Case

Tijdens een twaalf weken durend project heb ik samen met drie andere studenten een opdracht uitgevoerd voor de politie van Amsterdam. Een project manager van de politie vroeg ons een platform te ontwerpen waarbij zij haar projecten en innovaties kon delen met andere mensen binnen de politie.

Rol Project lead + UX/UI designer
Duur 12 weken
Klant Innovation team Politie Amsterdam

Probleem

Het is voor projectmanagers niet mogelijk om projecten en innovaties met elkaar te delen en van elkaar in te zien.

Doel

Een inzichtelijke manier voor projectmanagers om projecten en innovaties te delen en te bekijken van andere projectmanagers.

Resultaat

Een interactief platform waarbij projectmanagers gedurende het project een levend document kunnen bijhouden en dit delen met iedereen binnen de politie.

Proces

01

Onderzoek

Na het briefings gesprek met de opdrachtgever vanuit de Politie Amsterdam zijn we van start gegaan met het afnemen van interviews met projectmanagers binnen de Politie. Het doel van deze interviews is om een beeld te krijgen van de manier van werken van deze projectmanagers. We brachten hun wensen en gewoontes in kaart. Dit is het fundament om beslissingen te maken in de conceptfase.

Scherm­afbeelding 2024-01-05 om 14.45.57.png

02

Concepten

Met behulp van de gevisualiseerde wensen hebben we een co-creatie opgezet met de projectmanagers om samen tot concepten te komen. Door middel van verschillende brainstormtechnieken kregen we een beter beeld van wat de projectmanagers voor ogen zagen en inspireerden ze elkaar tijdens het proces.

 

Vanuit de inzichten van de co-creatie sessie zijn wij een concept gaan maken. We hebben dit verder uitgewerkt en getest met de projectmanagers om te valideren of dit concept overeenkomt met de wensen en werkwijze van deze projectmanagers.

03

Resultaten

Het resultaat is een interactief platform waarbij het mogelijk is voor projectmanagers om projecten en innovaties te delen en zichtbaar te maken binnen de politie. Daarnaast hebben we andere interactieve functies toegevoegd waardoor lezers van projecten quotes kunnen opslaan en makkelijk kunnen reageren op het project.

 

We hebben ervoor gekozen om iets verder te gaan van de style van de politie en meer innovatieve elementen toe te voegen aan het design om zo de politie te inspireren.

Als afronding hebben wij een boekje gemaakt waarin het gehele proces beschreven staat, download deze hier

bottom of page