top of page

Promodomo

Case

Promodomo is de plek waar je alle woningen in Nederland vindt met de bijbehorende waarde en status - te koop, open voor een bod, niet te koop of misschien wel binnenkort te koop.

Rol Project lead + UX/UI designer
Duur 20 weken
Klant Promodomo

Probleem

Momenteel wordt het platform van Promodomo te weinig gebruikt. Tevens sluit de klantreis niet optimaal aan bij de wensen van de doelgroep en is vaak nog onduidelijk welke stappen gezet moeten worden. Het gevolg is weinig actieve gebruikers op het platform van Promodomo.

Doel

Het doel is om het platform te verbeteren, door de klantreis te optimaliseren aan de hand van de wensen van de doelgroep en de doelgroep te overtuigen de website te gaan gebruiken.

Resultaat

Het resultaat is een Hi-Fi prototype met toegepaste inzichten vanuit onderzoek en testen in een nieuwe brandstyle van Promodomo.

Proces

01

Onderzoek

Tijdens de onderzoeksfase begon ik met een brede doelgroep, iedereen die een woning bezit of op zoek is naar een woning. Tijdens de doelgroepanalyse kwam naar voren dat er dat er het meest verhuist wordt in de leeftijdsgroep 12-45 jaar. Dit is te verklaren door de verschillende levensfase. Uit huis gaan vanaf het 18e levensjaar en later groter willen wonen voor gezinsuitbreiding. Voor dit laatste was ook een piek te zien in verhuizingen onder de leeftijd van 4 jaar.

 

Een andere doelgroep die veel verhuisd zijn 80-plussers. Naast het feit dat deze leeftijdsgroepen het meeste verhuizen, is het ook belangrijk om te weten of deze groepen aansluiten bij het concept van Promodomo. Het concept van Promodomo is vrij innovatief en als de geselecteerde leeftijdsgroepen niet goed om kunnen gaan met technologie of dit niet veel doen, zal er geen aansluiting zijn.

 

De rest van het project is daarom gefocust op de doelgroep van twintigers en dertigers.

 

Andere onderdelen van de onderzoeksfase waren een organisatieanalyse, Persuasive design onderzoek en een concurrentieanalyse. Deze analyses zijn het fundament van design beslissingen die later in het proces genomen moeten worden.

Scherm­afbeelding 2024-02-13 om 14.05.15.png

02

Concepten

De create fase begon met het team op de hoogte brengen van de ontwikkelingen die voortkomen uit de onderzoeksfase. Hierna heb ik verschillende brainstormsessies georganiseerd. Uit deze sessies kwamen 3 concepten naar voren.

 

Na de drie verschillende concepten te hebben voorgelegd aan de opdrachtgever vanuit Promodomo zijn we verder gegaan met het informatieve concept. Het informatie concept sluit

het beste aan bij het huidige hoofddoel van het platform. Dat is om bekend te worden als

informatief woningplatform. Het is dan belangrijk dat er eerst een sterk fundament is voor het

weergeven van informatie voordat er extra functies toegevoegd worden.

6-5-3 methode brainstorm

6-5-3 methode brainstorm

User stories met MoSCoW

Storyboard voor 1 van de 3 concept

1 van de 3 concepten

03

Resultaten

Het resultaat is een nieuw geïntegreerde huisstijl om het platform op een nieuwe manier te kunnen lanceren. Daarnaast zijn er nieuwe functionaliteiten toegevoegd die de wensen vanuit de doelgroep ondersteunt.

Promodomo_Mockup_2.png

Challenges

Uitdagingen tijdens dit proces waren vanaf het begin de brede doelgroep. Tijdens dit project is er een focus gelegd op twintigers en dertigers, maar het product moet toegankelijk blijven voor iedereen die de website bezoekt.

Bekijk hier de ingeleverde rapporten

bottom of page